Anbudsbloggen

I forrige artikkel så vi på evalueringen av dokumentasjonen på kvalifikasjonskravene. I denne artikkelen, skal vi se litt på evalueringen av tilbudene.  

I en miniserie over to uker skal vi se nærmere gjennom evalueringsprosessen av tilbudet som du sender inn i en anbudskonkurranse. Hvordan foregår egentlig denne prosessen? Hvem foretar evalueringen -...  

Norske offentlige oppdragsgivere kjøper inn varer og tjenester for flere hundre milliarder i året, og er for mange en svært attraktiv kunde å ha i porteføljen. Vi ser store investeringer på...  

Offentlig anskaffelser er gjennomsyret av regelverk, enten man vil eller ikke, og på godt og vondt, men regelverket er ikke entydig - vi skal ta et dypdykk ned i forskjellene.  

Et begrep som går igjen når man snakker om offentlige innkjøp, er terskelverdier. Hva er egentlig disse og hvilke terskler er det snakk om?  

Når vi i Mercell holder kurs for leverandører er det et par temaer mange av deltakerne er spesielt opptatt av. Ett av dem er sladding og forretningshemmeligheter. I denne artikkelen skal vi derfor...  

I denne artikkelen skal vi se litt på resultatene av en tysk-finsk undersøkelse som tok for seg hva som ligger til grunn for innkjøpernes beslutninger på et litt dypere plan. Du kan lese hele...