Anbudsbloggen

  Kommunikasjon i anbudskonkurranser Se for deg at du sitter og ser utover plenen din en varm sommerdag, og tenker at det er på tide å få slått gresset. Det slår deg at husets 15-åring kan gjøre...  

Hvis du er i byggebransjen, er det stor sannsynlighet for at du gjerne vil delta i de offentlige byggeprosjektene.   

I en tidligere artikkel kunne du lese litt om historikken bak dagens regelverk. Vi touchet innom to temaer som er sentrale i anbudsregelverket, nemlig likebehandling og forutberegnelighet.  

  Allerede på slutten av 1800-tallet dukket det opp en lov som skulle regulere offentlige innkjøp, men på den tiden gjaldt dette først og fremst staten.  

Det offentlige anbudsmarkedet består av ca. 3000 oppdragsgivere, altså 3000 virksomheter som er omfattet av det offentlige anskaffelsesregelverket.  

  Det offentlige anbudsmarkedet etterspør en utrolig mengde forskjellige varer og tjenester, og for mange mindre bedrifter kan det offentlige markedet være et godt utgangspunkt for å vokse og skaffe...  

Hva er en rammeavtale og hvorfor finnes de? En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de...