Anbudsbloggen

Innkjøpere i offentlig sektor er ikke en homogen gruppe. De omfatter alt fra jurister og kontraktseksperter i store offentlige selskaper som har innkjøp, lover og regelverk som sin daglige jobb, til...  

  Som tilbyder i en anbudskonkurranse er det mange feller man kan gå i. Både rent formelle feller og feilsteg som gjør at hele tilbudet kommer skjevt ut fra starten av. I denne artikkelen tar vi opp...  

  Når du begynner å orientere deg i anbudsmarkedet, vil det dukke opp en del ord og begreper som det kan være vanskelig å forstå. Det kan også hende at man forstår ordene i seg selv, men er usikker...  

  Når man først bestemmer seg for å gyve løs på anbudsmarkedet, er det kanskje fristende å levere tilbud på alle oppdrag du kommer over. Men er det egentlig så lurt?