Anbudsbloggen

Hvilken strategi har firmaet ditt når det gjelder offentlige konkurranser? Leverer dere tilbud på alt som kan krype og gå av konkurranser, eller plukker dere ut de konkurransene der dere faktisk har...  

Vi kan alle være enige om at anskaffelsesregelverket kan være komplisert å forstå, og det er som med rettsvitenskap ellers ikke to streker under svaret for hva som er den absolutte sannhet. Likevel...  

I forrige blogginnlegg så vi på ulike kvalifikasjonskrav innen miljøegenskaper og miljøkrav knyttet til tjenester, vareleveranser og bygg- og anlegg. I denne artikkelen skal vi gå inn på miljø som...  

I tidligere artikler har vi nevnt bærekraft og miljø som viktige elementer i det offentlige anbudsmarkedet, og mer fokus på bærekraft, stiller strengere krav til deg som leverandør. Miljø kan være så...  

Det å kunne prioritere riktig er en viktig egenskap både privat og i arbeidslivet. En hektisk hverdag tillater sjelden krumspring på prioriteringslisten dersom man skal komme seg gjennom alle...  

I forrige artikkel så vi på evalueringen av dokumentasjonen på kvalifikasjonskravene. I denne artikkelen, skal vi se litt på evalueringen av tilbudene.  

I en miniserie over to uker skal vi se nærmere gjennom evalueringsprosessen av tilbudet som du sender inn i en anbudskonkurranse. Hvordan foregår egentlig denne prosessen? Hvem foretar evalueringen -...