Anbudsbloggen

I denne og neste artikkel skal vi forsøke å komme med noen nyttige tips i forbindelse med selve tilbudsprosessen. Det er mange snubletråder i en anbudskonkurranse, men med et klart mål i sikte og med...  

I artiklene "Bør du delta i anbudskonkurransen?" og "Hvordan øke vinnersjansene i anbudskonkurransen" så vi på hvilke forhold du bør tenke på før dere begynner å levere anbud. Ett viktig forhold i...  

I artikkelen "Bør du delta i anbudskonkurransen?" stilte vi noen spørsmål knyttet til om man faktisk bør bruke tid og ressurser til å delta i en konkurranse. I denne artikkelen skal vi fortsette med...  

Hvilken strategi har firmaet ditt når det gjelder offentlige konkurranser? Leverer dere tilbud på alt som kan krype og gå av konkurranser, eller plukker dere ut de konkurransene der dere faktisk har...  

Vi kan alle være enige om at anskaffelsesregelverket kan være komplisert å forstå, og det er som med rettsvitenskap ellers ikke to streker under svaret for hva som er den absolutte sannhet. Likevel...  

I forrige blogginnlegg så vi på ulike kvalifikasjonskrav innen miljøegenskaper og miljøkrav knyttet til tjenester, vareleveranser og bygg- og anlegg. I denne artikkelen skal vi gå inn på miljø som...  

I tidligere artikler har vi nevnt bærekraft og miljø som viktige elementer i det offentlige anbudsmarkedet, og mer fokus på bærekraft, stiller strengere krav til deg som leverandør. Miljø kan være så...