Anbudsbloggen

Det offentlige anbudsmarkedet etterspør en utrolig mengde forskjellige varer og tjenester, og for mange mindre bedrifter kan det offentlige markedet være et godt utgangspunkt for å vokse og skaffe...  

Hva er en rammeavtale og hvorfor finnes de? En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører, som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de...  

Innkjøpere i offentlig sektor er ikke en homogen gruppe. De omfatter alt fra jurister og kontraktseksperter i store offentlige selskaper som har innkjøp, lover og regelverk som sin daglige jobb, til...  

Som tilbyder i en anbudskonkurranse er det mange feller man kan gå i. Både rent formelle feller og feilsteg som gjør at hele tilbudet kommer skjevt ut fra starten av. I denne artikkelen tar vi opp 10...  

Når du begynner å orientere deg i anbudsmarkedet, vil det dukke opp en del ord og begreper som det kan være vanskelig å forstå. Det kan også hende at man forstår ordene i seg selv, men er usikker på...  

Når man først bestemmer seg for å gyve løs på anbudsmarkedet, er det kanskje fristende å levere tilbud på alle oppdrag du kommer over. Men er det egentlig så lurt?