Anbudsbloggen

Å komme inn i det offentlige anbudsmarkedet kan virke tungt og vanskelig. Det er fort gjort å tenke at det bare er de større firmaene som har ressurser til gå tungt og seriøst inn for anbud i...  

Du har sikkert sett det i en del konkurranser, at det stilles krav til forskjellige typer sertifisering innen kvalitet og miljø. Sertifisering er dyrt, og krever både tid og ressurser. Så hva gjør du...  

Kommunikasjon i anbudskonkurranser Se for deg at du sitter og ser utover plenen din en varm sommerdag, og tenker at det er på tide å få slått gresset. Det slår deg at husets 15-åring kan gjøre...  

Hvis du er i byggebransjen, er det stor sannsynlighet for at du gjerne vil delta i de offentlige byggeprosjektene.  

I en tidligere artikkel kunne du lese litt om historikken bak dagens regelverk. Vi touchet innom to temaer som er sentrale i anbudsregelverket, nemlig likebehandling og forutberegnelighet.  

Allerede på slutten av 1800-tallet dukket det opp en lov som skulle regulere offentlige innkjøp, men på den tiden gjaldt dette først og fremst staten.  

Det offentlige anbudsmarkedet består av ca. 3000 oppdragsgivere, altså 3000 virksomheter som er omfattet av det offentlige anskaffelsesregelverket.