Anbudsbloggen

Norske offentlige oppdragsgivere kjøper inn varer og tjenester for flere hundre milliarder i året, og er for mange en svært attraktiv kunde å ha i porteføljen. Vi ser store investeringer på...  

Offentlig anskaffelser er gjennomsyret av regelverk, enten man vil eller ikke, og på godt og vondt, men regelverket er ikke entydig - vi skal ta et dypdykk ned i forskjellene.  

Et begrep som går igjen når man snakker om offentlige innkjøp, er terskelverdier. Hva er egentlig disse og hvilke terskler er det snakk om?  

Når vi i Mercell holder kurs for leverandører er det et par temaer mange av deltakerne er spesielt opptatt av. Ett av dem er sladding og forretningshemmeligheter. I denne artikkelen skal vi derfor...  

I denne artikkelen skal vi se litt på resultatene av en tysk-finsk undersøkelse som tok for seg hva som ligger til grunn for innkjøpernes beslutninger på et litt dypere plan. Du kan lese hele...  

Finnes det en oppskrift du kan følge for å konsekvent vinne?  

En rammeavtale med en offentlig oppdragsgiver, vil i de aller fleste tilfeller gi deg en stabil inntekt de neste 4 årene. Gjør du en god jobb er det store muligheter for at den varer enda lenger enn...