Anbudsbloggen

Et begrep som går igjen når man snakker om offentlige innkjøp, er terskelverdier. Hva er egentlig disse og hvilke terskler er det snakk om?  

Når vi i Mercell holder kurs for leverandører er det et par temaer mange av deltakerne er spesielt opptatt av. Ett av dem er sladding og forretningshemmeligheter. I denne artikkelen skal vi derfor...  

I denne artikkelen skal vi se litt på resultatene av en tysk-finsk undersøkelse som tok for seg hva som ligger til grunn for innkjøpernes beslutninger på et litt dypere plan. Du kan lese hele...  

Finnes det en oppskrift du kan følge for å konsekvent vinne?  

En rammeavtale med en offentlig oppdragsgiver, vil i de aller fleste tilfeller gi deg en stabil inntekt de neste 4 årene. Gjør du en god jobb er det store muligheter for at den varer enda lenger enn...  

  Etter en lang og krevende tilbudsprosess har spenningen endelig lagt seg og du har vunnet en anbudskonkurranse. Gratulerer med ny kontrakt! Etter å ha klappet deg selv på skulderen for en god...  

Når du deltar i offentlige konkurranser må du som oftest dokumentere firmaets kvalifikasjoner for at tilbudet ditt skal bli vurdert.   

  Når du leverer et tilbud i en offentlig konkurranse, er tilbudet ditt bindende. Det betyr at du ikke kan trekke tilbudet ditt etter at fristen har gått ut. Men visste du at det finnes regler for...  

Å komme inn i det offentlige anbudsmarkedet kan virke tungt og vanskelig. Det er fort gjort å tenke at det bare er de større firmaene som har ressurser til gå tungt og seriøst inn for anbud i...  

  Du har sikkert sett det i en del konkurranser, at det stilles krav til forskjellige typer sertifisering innen kvalitet og miljø.   Sertifisering er dyrt, og krever både tid og ressurser. Så hva...